อัตราค่าบริการสนามกอล์ฟ เขื่อนรัชชประภา 

รายการ

18 หลุม

9 หลุม

รอบต่อไป

หมายเหตุ

18 หลุม

9 หลุม

1.บุคคลทั่วไป

วันธรรมดา

600

300

400

200

-

วันหยุด

1,000

500

600

300

 

2.ชาวต่างประเทศ

วันธรรมดา

1,000

500

600

300

 

วันหยุด

1,500

750

1,000

500

 -

3.ข้าราชการ

วันธรรมดา

480

240

400

200

 

วันหยุด

800

400

600

300

ข้าราชการลด 20% 

4.Member

วันธรรมดา

300

150

300

150

 

วันหยุด

500

250

500

250

 -

5.รถกอล์ฟ

-

600

300

600

300

-

Caddie Fee

-

300

150

300

150

-

Note :

- นักกอล์ฟจ่ายค่าธรรมเนียมเฉพาะ 18 หลุม และสามารถเล่นต่อได้อีก 9 หรือ 18 หลุม โดยนักกอล์ฟจะจ่ายเพิ่มเฉพาะค่าแคดดี้ และรถกอล์ฟ ในอัตราปกติเท่านั้น

***โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561***

 
 

 

      ผู้รับผิดชอบ : นายชัยวัฒน์ มานะพันธุ์พงศ์ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา 

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5000 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ผู้ดูแล Website : นายพิพัฒน์ เจษฎานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัล เขื่อนรัชชประภา

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5071 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.