วิสัยทัศน์ : "ผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม"

                 ติดต่อ : เบอร์ตรง เบอร์ภายใน
                           แผนกประชาสัมพันธ์ฯ 077-242553 03-730-5061-3
                           บ้านพักรับรอง 077-310780 / 08 1956 6449 03-730-5600
                           สนามกอล์ฟ 077-242562 / 06 4161 9204 03-730-5663

 

 

อัตราค่าบริการสนามกอล์ฟ เขื่อนรัชชประภา 

รายการ

18 หลุม

9 หลุม

 

หมายเหตุ

 

 

1.บุคคลทั่วไป

วันธรรมดา

600

300

 

 

-

วันหยุด

1,000

500

 

 

-

2.ชาวต่างประเทศ

วันธรรมดา

1,000

500

 

 

-

วันหยุด

1,500

750

 

 

 -

3.ข้าราชการ

วันธรรมดา

480

240

 

 

-

วันหยุด

800

400

 

 

ข้าราชการลด 20% 

4.Member

วันธรรมดา

300

150

 

 

 -

วันหยุด

500

250

 

 

 -

5.รถกอล์ฟ

-

600

300

 

 

-

Caddie Fee

-

300

150

 

 

-

 

 

 

 

 
 

 

      ผู้รับผิดชอบ : นายเชาวลิต วิชิระประเสริฐ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา 

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5000 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ผู้ดูแล Website : นายรัตนธร พนังแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัล เขื่อนรัชชประภา

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5071 E-mail : pairat.pa@egat.co.th