ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โทร. 02-4366047 - 48
   เขื่อนรัชชประภา  53 หมู่ 3 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230
   โทร 077 - 242555-9 ต่อ 5600 , 077-242560
   สายตรง 077-242561 , 077-346911
   Fax 077-242560 ต่อ 203 , เบอร์ภายใน 03-730-5618
 
 หมายเหต
   ค่าที่พัก, ค่าห้องประชุม มัดจำ 20% ของราคาเต็ม มัดจำล่วงหน้าก่อนวันเข้าพัก 15 วัน
   กรณียกเลิก แจ้งก่อนล่วงหน้า 10 วัน
   โอนเงินมัดจำ ธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
   ชื่อบัญชี กฟผ.กรุงไทย พุนพิน บัญชี2 เลขที่บัญชี 981-2-44051-8
   Fax ใบโอน 077-242560 ต่อ 203 พร้อมเขียนชื่อ-ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แนบมาด้วย

ชื่อห้อง

จำนวนห้อง

คน / ห้อง

ราคา / วัน

เวลา

หมายเหตุ

ประชาสัมพันธ์

1

80

2,000 บาท

08.00-16.00 น.

ในเวลาราชการ

สิริประภา

1

120

4,000 บาท

08.00-16.00 น.

ในเวลาราชการ 

เฟื่องฟ้า

1

40

1,500 บาท

08.00-16.00 น.

ในเวลาราชการ

 

 

 

      ผู้รับผิดชอบ : นายชัยวัฒน์ มานะพันธุ์พงศ์ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา 

                          โทร. 03-730-5000 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ผู้ดูแล Website : นายพิพัฒน์ เจษฎานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขื่อนรัชชประภา

                          โทร. 03-730-5071 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.