วิสัยทัศน์ : "ผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม"

                 ติดต่อ : เบอร์ตรง เบอร์ภายใน
                           แผนกประชาสัมพันธ์ฯ 077-242553 03-730-5061-3
                           บ้านพักรับรอง 077-310780 / 08 1956 6449 03-730-5600
                           สนามกอล์ฟ 077-242562 / 06 4161 9204 03-730-5663

 

 

 


>>> การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภา 
53 หมู่ 3 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230 โทร 077 - 242545, 242555

>>> การเข้าเยี่ยมชมเขื่อนและบริเวณโดยรอบ หรือการเข้าพักแรม
ติดต่อได้ที่ แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ 077-242555 ต่อ 5060, 5061

>>> ติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองบ้านพักได้ดังนี้.-
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ. บางกรวย จ. นนทบุรี  โทร. 02-4366047 - 48
- เขื่อนรัชชประภา 53 หมู่ 3 ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี 84230
  โทร. 077-242555  ต่อ 5600 หรือ 077- 242560
  Fax. 077-242560 ต่อ 203 , เบอร์ภายใน 03-730-5618

>>> หมายเหตุ
- ค่าที่พัก, ค่าห้องประชุม มัดจำ 20 % ของราคาเต็ม มัดจำล่วงหน้าก่อนวันเข้าพัก 15 วัน
  กรณียกเลิก แจ้งก่อนล่วงหน้า 10 วัน
  โอนเงินมัดจำ ธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
  ชื่อบัญชี กฟผ.กรุงไทย พุนพิน บัญชี 2 เลขที่บัญชี 808-6-02312-5
  กรุณา Fax ใบโอน 077-242560 ต่อ 203 พร้อมทั้งเขียนชื่อ - ที่อยู่
  เบอร์โทรศัพท์ แนบมาด้วย
 

 

 

      ผู้รับผิดชอบ : นายเชาวลิต วิชิระประเสริฐ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา 

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5000 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ผู้ดูแล Website : นายรัตนธร พนังแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัล เขื่อนรัชชประภา

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5071 E-mail : pairat.pa@egat.co.th