ด้านมาตรฐานอุตสาหกรรม (ISO)

 

ด้านโรงงานสีเขียว (Green Industry)

 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

 

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Health and Safety)

 

ด้านงานคุณภาพ (QCC)

 

ISO 9001 : 2008

ISO 14001 : 2004

มอก 18001  : 2554

OSHAS 18001 : 2007

ISO 27001:2013

 

สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ระดับประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 6

CSR-DIW 2554 Award

CSR-DIW Contnuous Award ปี 2555

 

 


 

 
 
 
 

 

      ผู้รับผิดชอบ : นายชัยวัฒน์ มานะพันธุ์พงศ์ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา 

                          โทร. 03-730-5000 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ผู้ดูแล Website : นายพิพัฒน์ เจษฎานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัล เขื่อนรัชชประภา

                          โทร. 03-730-5071 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.