ข้อมูลทางเทคนิค

อ่างเก็บน้ำ

 

ระดับน้ำต่ำสุดที่ผลิตไฟฟ้า

62.00 

ม.รทก.

ระดับน้ำแตกต่าง

33.00 

เมตร

ระดับน้ำท้ายเขื่อนต่ำสุด

11.40 

ม.รทก

ระดับน้ำท้ายเขื่อนสูงสุด

15.00 

ม.รทก

ปริมาณน้ำสูงสุดที่กักเก็บ

5,638.84 

ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำต่ำสุดที่กักเก็บ

1,351.54 

ล้าน ลบ.ม.

ปริมาณน้ำใช้งานที่ผลิตไฟฟ้า

4,287.30 

ล้าน ลบ.ม.

พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับสูงสุด

185.25 

ตร.กม.

ปริมาณน้ำเข้าอ่างเฉลี่ย 10 ปี

2 ,344.15 

ล้าน ลบ.ม

พื้นที่รับน้ำ

1,435.00 

ตร.กม.

ปริมาณน้ำระเหยและสูญเสีย/ปี
( เฉลี่ยปี 2549-2557 )

0.51

ล้าน ลบ.ม.

เขื่อนรัชชประภา
ชนิด เขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว 
ความยาวที่สันเขื่อน761.00ม.

ความกว้างที่สันเขื่อน

12.00

ม.

ระดับที่สันเขื่อน

100.00

ม.รทก.

ความสูง

94.00

ม.

ความกว้างที่ฐานเขื่อน

350.00

ม.

 


 

      ผู้รับผิดชอบ : นายชัยวัฒน์ มานะพันธุ์พงศ์ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา 

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5000 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ผู้ดูแล Website : นายพิพัฒน์ เจษฎานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัล เขื่อนรัชชประภา

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5071 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.