เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ นายสุรพล  พงศ์ประภากรณ์  หัวหน้ากองบริหารเขื่อนรัชชประภา พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองบริหารเขื่อนรัชชประภา  เป็นตัวแทนเขื่อนรัชชประภา  มอบรถจักรยานสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กประจำปี๒๕๖๑ ให้กับโรงเรียนวัดพะแสง จำนวน ๒ คัน โดยมีคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองรับมอบ
    โรงเรียนพะแสง เป็นโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงเขื่อนรัชชประภา และอยู่ในความดูแลของกองบริหาร  เขื่อนรัชชประภา  และแผนกรักษาความปลอดภัย  เขื่อนรัชชประภา
 
 

 

      ผู้รับผิดชอบ : นายชัยวัฒน์ มานะพันธุ์พงศ์ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา 

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5000 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ผู้ดูแล Website : นายพิพัฒน์ เจษฎานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัล เขื่อนรัชชประภา

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5071 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.