เมื่อวันที่  ๓  มกราคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ อาคารสัมมนาสิริประภา เขื่อนรัชชประภา   ร่วมกิจกรรม  “วันพบผู้ว่าการ” ประจำปี  ๒๕๖๑   โดยนายกรศิษฏ์   ภัคโชตานนท์   ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้อวยพรปีใหม่ ผู้ปฏิบัติงานกฟผ.ทั่วประเทศ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) จากหอประชุมเกษม  จาติกวณิช ไปยัง ๑๕ หน่วยงาน ในส่วนภูมิภาค ซึ่งในส่วนของเขื่อน  รัชชประภา  มีนายอมร  แก่นสารี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา- ปฏิบัติการ ,นายเชาวลิต วิชิระประเสริฐ  วิศวกรระดับ  ๑๑ ,ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานเขื่อนรัชชประภา ร่วมกิจกรรม “วันพบผู้ว่าการ”  โดยนายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้กล่าวทักทายและอวยพรผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เขื่อนรัชชประภา ในโอกาสนี้นายอมร  แก่นสารี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา- ปฏิบัติการ เป็นตัวแทน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนรัชชประภา ได้กล่าวอวยพร ผู้ว่าการ กฟผ. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ประจำปี๒๕๖๑
 
  
 

 

      ผู้รับผิดชอบ : นายชัยวัฒน์ มานะพันธุ์พงศ์ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา 

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5000 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ผู้ดูแล Website : นายพิพัฒน์ เจษฎานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัล เขื่อนรัชชประภา

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5071 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.