เขื่อนรัชชประภา  ร่วมทาสีศาลาการเปรียญ วัดพะแสง  

 

 

         เมื่อวันที่   ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐    นายจตุพร  พรหมดวง  นักบัญชีระดับ  ๙  กองบริหาร เขื่อนรัชชประภา  พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เขื่อนรัชชประภา  ทาสีศาลาการเปรียญ  วัดพะแสง  ต.พะแสง  อ.บ้านตาขุน   จ.สุราษฎร์ธานี   ตามโครงการเปิดประตูสู่ชุมชน   โดยมีพระอธิการสุรัต  สุรัตโน เจ้าอาวาสวัดพะแสง ให้การต้อนรับ  มีนายอนุรักษ์  ไชยนาเคนทร์  กำนันตำบลพะแสง นายโกศล  ศรีนิล  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕  และชาวบ้านตำบลพะแสง  ร่วมทาสีในครั้งนี้ด้วย    

 

 

 

 
 

 

      ผู้รับผิดชอบ : นายชัยวัฒน์ มานะพันธุ์พงศ์ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา 

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5000 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ผู้ดูแล Website : นายพิพัฒน์ เจษฎานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัล เขื่อนรัชชประภา

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5071 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.