อขช.  มอบกระเช้าและสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี

 

 

 

 

 

 

      เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  นายสุชีพ  มีถม ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา  ,นายอมร แก่นสารี ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา-ปฏิบัติการ  พร้อมผู้บริหารเขื่อนรัชชประภา มอบกระเช้าและสวัสดีปีใหม่ นายวีระ เพ็งทอง   ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี  ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 

      ผู้รับผิดชอบ : นายชัยวัฒน์ มานะพันธุ์พงศ์ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา 

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5000 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ผู้ดูแล Website : นายพิพัฒน์ เจษฎานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัล เขื่อนรัชชประภา

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5071 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.