เขื่อนรัชชประภา ร่วมวางพวงหรีดและมอบเงิน งานบำเพ็ญกุศลศพ   คุณพ่อถาวร เหมรา

 

 

 

 

 

     เมื่อวันที่  ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายณรงค์ ไชยสาลี นิติกรระดับ ๗ และนายสุรชัย ภักดีคำ วิทยากรระดับ ๖ คณะทำงานจิตอาสา ด้านงานกุศลพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา ร่วมวางพวงหรีดและมอบเงินงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณถาวร เหมรา  อายุ ๗๓ปี  ณ ศาลาวัดไกรสรเขตราราม ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ระยะห่างไม่เกิน ๕ กิโลเมตร และเพื่อให้การทำงานด้านสื่อสารสาธารณะ การดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ  

 

      ผู้รับผิดชอบ : นายชัยวัฒน์ มานะพันธุ์พงศ์ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา 

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5000 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ผู้ดูแล Website : นายพิพัฒน์ เจษฎานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัล เขื่อนรัชชประภา

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5071 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.