เขื่อนรัชชประภา  ร่วมพิธีเปิดประเพณีแข่งเรือตำบลพรุไทย  ประจำปี ๒๕๖๐ 

 

 

      เมื่อวันที่  ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ  ท่าน้ำวัดพรุศรี  ต.พรุไทย  อ.บ้านตาขุน  จ.สุราษฎร์ธานี  นายธนสาร ฐานะวุฒฑ์  วิทยากรระดับ ๑๑  พร้อมคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเขื่อนรัชชประภา  ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันประเพณีแข่งเรือตำบลพรุไทย  ประจำปี ๒๕๖๐  โดยมีนายสุทธิศาสตร์  วัฒนชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย เป็นประธาน เปิดการแข่งขัน มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำท้องที่  และประชาชน ในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน

       ประเพณีแข่งเรือดังกล่าวจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย ซึ่งจัดขึ้น ติดต่อกันเป็นปีที่ ๖ และในปีนี้เป็นปีแรกที่ได้จัดการแข่งขันโดยแบ่งเป็นตำบล โดยมีทั้งหมด  ๔ ตำบล   ในอำเภอบ้านตาขุน ได้แก่ ตำบลพรุไทย (เจ้าภาพจัดการแข่งขัน) ,ตำบลเขาวง ,ตำบลพะแสง และตำบลเขาพัง เพื่อเชื่อมความรักความสามัคคี  และความเสียสละภายในตำบล ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๕ –๗ กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว อยู่ในความดูแลของกองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า เขื่อนรัชชประภา             

              

 

 

      ผู้รับผิดชอบ : นายชัยวัฒน์ มานะพันธุ์พงศ์ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา 

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5000 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ผู้ดูแล Website : นายพิพัฒน์ เจษฎานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัล เขื่อนรัชชประภา

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5071 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.