อขช.  มอบกระเช้าและสวัสดีปีใหม่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสก 

 

 

     เมื่อวันที่  ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  สำนักงานอุทยานแห่งชาติเขาสก  อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี  นายสุชีพ  มีถม ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา, นายธนสาร        ฐานะวุฑฒ์  วิทยากรระดับ  ๑๑  เขื่อนรัชชประภา  พร้อมผู้บริหารเขื่อนรัชชประภา  มอบกระเช้าและสวัสดีปีใหม่ นายวิโรจน์  โรจนจินดา   หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสก  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี  ๒๕๖๐

 

 

 

      ผู้รับผิดชอบ : นายชัยวัฒน์ มานะพันธุ์พงศ์ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา 

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5000 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ผู้ดูแล Website : นายพิพัฒน์ เจษฎานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัล เขื่อนรัชชประภา

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5071 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.