ชฟน. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เขื่อนรัชชประภา เยี่ยมชมการดำเนินงานกลุ่มสมุนไพร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยวหลาน-ไกรสร

 

 

   เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ นายธนรัชต์ ภุมมะกสิกร ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ นายสุชีพ มีถม ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เขื่อนรัชชประภา เยี่ยมชมการดำเนินงานกลุ่มสมุนไพรซึ่งประกอบด้วย ลูกประคบ สมุนไพรแช่เท้า สเปรย์ตะไคร้หอม พิมเสนน้ำ ยาดมสมุนไพร และน้ำมันไพร  ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยวหลาน-ไกรสร โดยมีนางมาลี ชูศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยวหลาน-ไกรสร กลุ่มผู้สูงอายุ ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ซึ่งเขื่อนรัชชประภาให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

      ผู้รับผิดชอบ : นายชัยวัฒน์ มานะพันธุ์พงศ์ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา 

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5000 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ผู้ดูแล Website : นายพิพัฒน์ เจษฎานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัล เขื่อนรัชชประภา

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5071 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.