เขื่อนรัชชประภา ร่วมวางพวงหรีดและมอบเงิน งานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อพัด ทองจันทร์ (โภคัย)

 

 

เมื่อวันที่  ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐  เวลา  ๑๐.๓๐ น.  นายจตุพร พรหมดวง นักบัญชีระดับ ๙ ในฐานะรองประธานคณะทำงานจิตอาสา ด้านงานกุศลพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา นายจิรศักดิ์ จัยธรรม หัวหน้าแผนกธุรการและบริการ เขื่อนรัชชประภา  ร่วมวางพวงหรีดและมอบเงินงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อพัด ทองจันทร์ (โภคัย) อายุ ๙๕ ปี  ณ ศาลาหมู่ที่ ๗  ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ระยะห่างไม่เกิน ๕ กิโลเมตร และเพื่อให้การทำงานด้านสื่อสารสาธารณะการดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

 

 

      ผู้รับผิดชอบ : นายชัยวัฒน์ มานะพันธุ์พงศ์ ผู้อำนวยการเขื่อนรัชชประภา 

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5000 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ผู้ดูแล Website : นายพิพัฒน์ เจษฎานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัล เขื่อนรัชชประภา

                          โทร. 077-242555 ต่อ 5071 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.