เกียรติบัตรและรางวัล

ISO 9001 :  2008

ISO 14001 : 2004

มอก 18001 : 2554

OSHAS 18001 : 2007

สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย   อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 ปี 2556

    

                    CSR-DIW 2554                    Award CSR-DIW Continuous Award

        


 
 
ข่าว/ประชาสัมพันธ์